Urinlekkasje

Svært mange kvinner sliter med plagsom urinlekkasje som begrenser aktivitet og livsutfoldelse. Det finnes flere årsaker til urinlekkasje, de vanligste typene er knyttet til svakhet i bekkenbunn eller overaktivitet i selve urinblæren. Mange kan få behandling for disse plagene og hos oss gjør vi en grundig kartlegging av lekkasjen og igangsetter behandling eller utreder angående mulighet for evt operasjon.