Ultralyd og kontroll av gravide

Vi tilbyr svangerskapskontroller og ultralyd av gravide. Vi benytter det nyeste av teknologi innen ultralyd i 2D og 3D. Noen ønsker en enkelt ultralydundersøkelse andre ønsker å følges med jevnlige kontroller. Vi tilpasser kontrollene ut fra behov.
Mange ønsker en ultralyd mellom 6-8 svangerskapsuke for å bekrefte liv/hjerteaksjon. Mange ønsker også en ultralyd rundt uke 12-14 for å sjekke utviklingen til fosteret. Ved seinere undersøkelser vil det også være viktig å sjekke blant annet at fostret vokser som forventet og mors helse i svangerskapet.