Priser

Priser uten henvisning Gjeldende fra 01.01.2023

 • Konsultasjon med ultralyd og alle nødvendige prøver 1500 kr
 • Konsultasjon med ultralyd og nødvendige prøver ETTER KL 16 1700 kr
 • Kontroll innen 6mnd (IKKE Kontrollpris ETTER KL 16) 1200 kr
 • Forste kontroll av gravid med ultralyd 1500 kr
 • Påfølgende Svangerskapskontroll med ultralyd 1300 kr
 • Vevsprøvetaking etter påviste celleforandringer på livmorhals 1700 kr
 • Utredning av urinlekkasje 1700 kr
 • Tillegg for:  
  • Hormonspiral 1250/1450 kr
  • Kobberspiral 850 kr
  • Vaginalring ved framfall 500 kr
  • Frysing av vorter 250 kr
  • Analyse av sæd-/spermieprøve 600 kr
  • Glukosebelastning av gravide 600 kr
  • Resept UTEN samtidig konsultasjon 250 kr
  • Blodprøve UTEN samtidig konsultasjon 250 kr

Ikke avbestilt time innen 24 timer belastes med gebyr ( 50% av konsultasjonsgebyr)

DERSOM DU HAR HENVISNING KAN DU IKKE BESTILLE TIME ONLINE; TA KONTAKT PER TLF 51303035

Pris for konsultasjon MED henvisning følger fastsatte offentlige takster