Prevensjon

Det fins en rekke typer prevensjonsmidler. Vi kan hjelpe med å finne det prevensjonsmidlet som er best egnet for deg og din livssituasjon. P-piller fins i ulike hormon-kombinasjoner og ulike styrker, p-stav, p-ring, p-plaster og p-sprøyte er andre alternativer. Spiral kan være et godt alternativ også for unge kvinner, det fins flere forskjellige typer spiraler.

Visste du at du kan få dekket hele eller deler av utgiftene til prevensjon fra du er 16 år til du er… Og at dette også gjelder hormonspiral?