Overgangsalderen

Menopause er tidspunktet for når den siste menstruasjonen til en kvinne inntreffer. Gjennomsnittsalderen for dette er ca 52 år, men kan variere svært mye. Mange kvinner sliter med både blødningsforstyrrelser (kraftige og uregelmessige menstruasjoner) og hetetokter, nattesvette, søvnproblemer, humør forandringer mm i denne fasen av livet som kan strekke seg over flere år. Hos mange gir disse plagene en redusert livskvalitet i en ellers god fase av livet.

Hos oss kan du få personlige, kvalifiserte råd, veiledning og ev oppstart med hormonbehandling.

Visste du at en hormonspiral kan være nyttig også etter menopause?