Barnløshet

Mange sliter med å bli gravide. Hos oss kan vi gjøre en utredning og kartlegging av mulige årsaker. Kvinnen utredes med ultralyd og hormonprøver, det er svært nytting om du lager deg en oversikt over menstruasjonssyklusen din og tar med til timen. Når det gjelder mannen er en spermie-prøve viktig å få sjekket, og det kan også gjøres her.
I noen tilfeller er det klare årsaker til barnløsheten som kan avhjelpes vha hormonstimulering. Dersom det ved utredningen framkommer at prøverørsbehandling /IVF er det beste alternativet vil forundersøkelser kunne gjøres her og paret vil bli henvist videre for dette.